Apakah Saluran Komunikasi Dalam Organisasi?

Saluran komunikasi adalah kaedah di mana orang dalam organisasi berkomunikasi. Pemikiran harus diberikan kepada saluran apa yang digunakan untuk menyelesaikan berbagai tugas, kerana menggunakan saluran yang tidak sesuai untuk tugas atau interaksi dapat menyebabkan akibat negatif. Mesej yang rumit memerlukan saluran komunikasi yang lebih kaya yang memudahkan interaksi untuk memastikan kejelasan.

Petua

Saluran komunikasi merangkumi komunikasi tatap muka, media penyiaran, saluran mudah alih, komunikasi elektronik dan komunikasi bertulis.

Komunikasi Bersemuka atau Peribadi

Komunikasi tatap muka atau peribadi adalah salah satu saluran komunikasi terkaya yang dapat digunakan dalam organisasi. Kehadiran fizikal, nada suara dan ekspresi wajah pembesar suara membantu penerima mesej mentafsirkan mesej itu sebagaimana yang dimaksudkan oleh penutur. Ini adalah saluran terbaik untuk digunakan untuk mesej yang rumit atau beremosi, kerana ia memungkinkan interaksi antara penutur dan penerima untuk menjelaskan kekaburan. Seorang penceramah dapat menilai sama ada audiens telah menerima mesejnya sebagaimana dimaksud dan bertanya atau menjawab soalan susulan.

Komunikasi Media Siaran

TV, radio dan pembesar suara kuat semuanya tergolong dalam saluran komunikasi media siaran. Jenis media ini harus digunakan ketika menangani khalayak ramai. Perniagaan yang ingin memberitahu pelanggan tentang produk baru boleh mengiklankan atau melakukan promosi menggunakan saluran siaran. Begitu juga, seorang CEO boleh melakukan alamat syarikat global dengan menyiarkan siaran televisyen di seluruh laman web global. Apabila pesan yang ditujukan untuk khalayak massa dapat ditingkatkan dengan disampaikan dalam format visual atau pendengaran, saluran siaran harus digunakan.

Saluran Komunikasi Mudah Alih

Saluran komunikasi mudah alih harus digunakan apabila mesej peribadi atau lebih kompleks perlu disampaikan kepada individu atau kumpulan kecil. Saluran mudah alih memungkinkan pertukaran interaktif dan memberi manfaat tambahan kepada penerima untuk menafsirkan nada pembicara bersama dengan mesej. Sebilangan dalam organisasi mungkin memilih untuk menggunakan saluran ini berbanding saluran tatap muka untuk menjimatkan masa dan usaha yang diperlukan untuk mengkoordinasikan pertemuan tatap muka.

Saluran Komunikasi Elektronik

Saluran komunikasi elektronik merangkumi platform e-mel, Internet, intranet dan media sosial. Saluran ini boleh digunakan untuk komunikasi satu lawan satu, kumpulan atau massa. Ini adalah kaedah komunikasi yang kurang peribadi tetapi lebih cekap. Semasa menggunakan saluran ini, perhatian mesti diambil untuk membuat pesanan dengan jelas dan untuk mengelakkan penggunaan sindiran dan sindiran kecuali jika mesej itu secara khusus memerlukannya.

Kaedah Komunikasi Bertulis

Komunikasi bertulis harus digunakan apabila mesej yang tidak memerlukan interaksi perlu disampaikan kepada pekerja atau kumpulan. Dasar, surat, memo, manual, pemberitahuan dan pengumuman adalah semua mesej yang berfungsi dengan baik untuk saluran ini. Penerima boleh menindaklanjuti melalui saluran elektronik atau bersemuka jika timbul pertanyaan mengenai mesej bertulis.