Enam Fungsi Utama Jabatan Sumber Manusia

Jabatan sumber manusia yang dikendalikan dengan cekap dapat menyediakan struktur dan kemampuan organisasi anda untuk memenuhi keperluan perniagaan dengan menguruskan sumber daya syarikat anda yang paling berharga - pekerjanya. Terdapat beberapa disiplin SDM, tetapi pengamal HR dalam setiap disiplin boleh melakukan lebih dari satu daripada lebih dari enam fungsi penting. Dalam perniagaan kecil tanpa jabatan SDM yang berdedikasi, mungkin untuk mencapai tahap kecekapan dan pengurusan tenaga kerja yang sama melalui fungsi sumber tenaga SDM atau bergabung dengan organisasi majikan profesional.

Petua

Enam fungsi utama HR adalah pengambilan, keselamatan di tempat kerja, hubungan pekerja, perancangan pampasan, pematuhan undang-undang buruh dan latihan.

Merekrut Orang yang Tepat untuk Pekerjaan yang Tepat

Kejayaan perekrut dan pakar pekerjaan umumnya diukur dengan jumlah jawatan yang mereka isi dan masa yang diperlukan untuk mengisi jawatan tersebut. Perekrut yang bekerja di rumah - berbanding syarikat yang menyediakan perkhidmatan merekrut dan kakitangan - memainkan peranan penting dalam mengembangkan tenaga kerja majikan. Mereka mengiklankan jawatan, calon sumber, pemohon saringan, melakukan wawancara awal dan menyelaraskan usaha pengambilan pekerja dengan pengurus yang bertanggungjawab membuat pemilihan calon akhir.

Mengekalkan Persekitaran yang Selamat

Keselamatan di tempat kerja adalah faktor penting. Di bawah Akta Keselamatan dan Kesihatan Pekerjaan tahun 1970, majikan mempunyai kewajipan untuk menyediakan persekitaran kerja yang selamat untuk pekerja. Salah satu fungsi utama HR adalah untuk menyokong latihan keselamatan di tempat kerja dan memelihara log yang diamanatkan secara persekutuan untuk laporan kecederaan dan kematian di tempat kerja. Di samping itu, pakar keselamatan dan risiko HR sering bekerjasama dengan pakar manfaat HR untuk menguruskan masalah pampasan pekerja syarikat.

Hubungan Majikan-Pekerja

Dalam persekitaran kerja yang bersatu, fungsi pekerja dan hubungan pekerja HR dapat digabungkan dan dikendalikan oleh satu pakar atau fungsi yang sepenuhnya terpisah yang dikendalikan oleh dua pakar SDM dengan kepakaran khusus di setiap bidang. Hubungan pekerja adalah disiplin HR yang berkaitan dengan pengukuhan hubungan majikan-pekerja dengan mengukur kepuasan kerja, penglibatan pekerja dan menyelesaikan konflik di tempat kerja. Fungsi hubungan buruh mungkin termasuk mengembangkan respons pengurusan terhadap kempen mengatur serikat pekerja, merundingkan perjanjian tawar-menawar kolektif dan membuat tafsiran mengenai masalah kontrak kesatuan pekerja.

Pampasan dan Faedah

Seperti hubungan pekerja dan pekerja, fungsi pampasan dan faedah HR sering dapat dikendalikan oleh seorang pakar SDM yang mempunyai dua kepakaran. Di sisi pampasan, fungsi SDM merangkumi menetapkan struktur pampasan dan menilai amalan pembayaran yang kompetitif. Pakar kompensasi dan faedah juga boleh merundingkan kadar perlindungan kesihatan kumpulan dengan penanggung insurans dan menyelaraskan aktiviti dengan pentadbir dana simpanan persaraan. Gaji boleh menjadi komponen bahagian pampasan dan faedah HR; namun, dalam banyak kes, majikan menggunakan fungsi pentadbiran seperti gaji.

Pematuhan Undang-Undang Buruh

Pematuhan dengan undang-undang buruh dan pekerjaan adalah fungsi HR yang penting. Ketidakpatuhan boleh mengakibatkan aduan di tempat kerja berdasarkan amalan pekerjaan yang tidak adil, keadaan kerja yang tidak selamat dan ketidakpuasan umum terhadap keadaan kerja yang boleh mempengaruhi produktiviti dan akhirnya, keuntungan. Kakitangan HR mesti mengetahui undang-undang pekerjaan persekutuan dan negeri seperti Tajuk VII Akta Hak Sivil, Undang-Undang Piawaian Pekerja Adil, Akta Perhubungan Buruh Nasional dan banyak peraturan dan undang-undang lain.

Latihan dan pembangunan

Majikan mesti menyediakan pekerja dengan alat yang diperlukan untuk kejayaan mereka yang, dalam banyak kes, bermaksud memberi pekerja baru latihan orientasi yang luas untuk membantu mereka beralih ke budaya organisasi yang baru. Banyak jabatan HR juga menyediakan latihan kepemimpinan dan pengembangan profesional. Latihan kepemimpinan mungkin diperlukan penyelia dan pengurus yang baru diupah dan dipromosikan mengenai topik seperti pengurusan prestasi dan bagaimana menangani hal hubungan pekerja di peringkat jabatan.

Peluang pengembangan profesional adalah untuk pekerja yang mencari peluang promosi atau pekerja yang ingin mencapai tujuan peribadi seperti menamatkan ijazah kolej. Program seperti bantuan tuisyen dan program pembayaran balik tuisyen selalunya berada dalam bidang latihan dan pembangunan SDM.