Cara Membuka Imej di Lapisan Baru di Photoshop

Dengan ciri lapisan Photoshop, anda dapat menyatukan gambar yang terpisah untuk beberapa tujuan. Contohnya, anda boleh menambahkan logo syarikat anda sebagai tanda air di atas foto produk, atau anda boleh menggunakan pelbagai grafik untuk membuat kesan khas yang akan menarik perhatian penonton. Sekiranya anda sudah mempunyai gambar yang ingin anda gunakan dalam projek Photoshop anda, tambahkannya sebagai lapisan baru.

1

Buka atau buat projek Photoshop yang ingin anda edit.

2

Seret dan lepaskan gambar baru ke tetingkap Photoshop. Anda juga dapat mengklik menu "File", klik "Open", pilih file gambar dan klik tombol "Open".

3

Tekan kekunci "Enter" untuk mengesahkan dan menambahkan gambar sebagai lapisan baru. Sekiranya anda menambahkan gambar yang salah ke projek, tekan kekunci "Escape" untuk kembali.

4

Ulangi Langkah 2 dan 3 untuk setiap gambar yang ingin anda tambahkan sebagai lapisan baru.